Qüestionaris de detecció d’Altes Capacitats

És habitual que molts pares arribin a Actuar! amb dubtes sobre les altes capacitats i la seva detecció. Normalment la demanda va en relació a poder realitzar una pre-detecció o algun qüestionari/test que els ajudi a prendre de decisió de si realitzar una exploració completa acudint a un professional psicòleg o psicopedagog.

A continuació disposeu de l’enllaç a tres qüestionaris, que NO són un diagnòstic ni detecció, sinó una aproximació prèvia a prendre la decisió de realitzar una inversió econòmica amb un professional amb el que implica de temps i dedicació al llarg del procés.

​La nostra recomanació és que es dirigeixin a centres reconeguts pel col·legi professional de la seva comunitat autònoma, com a especialistes en la matèria, ja que realitzar una detecció d’altes capacitats implica valorar diversos aspectes, no només el cognitiu i l’informe final que rebran ha d’anar acompanyat d’una explicació àmplia i de recomanacions, per escrit, en funció del cas, per al centre docent i per a casa.

Els qüestionaris que se solen recomanar a famílies i que no tenen cap cost són els següents: